Specialisatie

Wij hebben bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen:

Taxonomie

De taxonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met het structureren van gegevens en hun onderlinge relaties volgens een bepaalde hiërarchie met het doel de informatie te clusteren in groepen om ze beter te kunnen identificeren, ordenen en terugvinden.

De taxonomie is ook het resultaat van het toepassen van deze wetenschap, de beschrijving van de ordening van gegevens. Bij de ontwikkeling van websites is de taxonomie van de te communiceren informatie de basis voor de navigatiestructuur.

Een heldere taxonomie, samen met het definiëren van de juiste metadata, leidt tot een goede vindbaarheid van de informatie, zowel door mensen als door "zoekmachines".

Usability

Usability is bruikbaarheid, de mate waarin een website de bezoeker in staat stelt effectief, efficiënt en comfortabel zijn taak te voltooien. Kort gezegd de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen

Webontwikkelaars staan voor de uitdaging om websites zo te bouwen dat ze zowel voor mensen als voor browsers en zoekmachines optimaal toegankelijk zijn. Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op. De Nederlandse overheid heeft deze internationale standaarden handzaam samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Het omvat 125 kwaliteitseisen ten behoeve van betere websites.

Het bouwen van websites volgens het kwaliteitsmodel biedt de volgende voordelen: beter en duurzaam toegankelijk voor mensen en zoekmachines, een snellere website die is voorbereid op de toekomst (o.a. mobiele toepassingen) en een hogere Return on Investment.

Metagegevens

Het correct invullen van metagegevens is een belangrijke voorwaarde voor de juiste positionering van uw website in zoekmachines. Het loont de moeite om goed na te denken over de inhoud van de verschillende metatags in relatie tot de titel en de tekst van een bepaalde pagina. Ook het correct toepassen van de (gedrags-) regels rond het invullen van metatags kan u veel voordeel opleveren.